Vladimír Bužek

Image

Kvantová bezpečnost

Ve svém příspěvku se zaměřím na kvantovou distribuci klíčů (QKD) - nejspolehlivější způsob, jak bezpečně distribuovat kryptografické klíče. Kvantová distribuce klíčů je jednou z několika aplikací rozvíjející se oblasti kvantových (informačních) technologií. Abychom mohli plně pochopit transformační potenciál kvantových technologií, vysvětlíme si nejdříve základní principy kvantové fyziky, a to zejména dva jevy: kvantové superpozice a kvantové provázání. Poté bude následovat podrobný popis spojení kvantovou distribucí klíčů mezi Vídní a Bratislavou, které bylo spuštěno v roce 2020. Přednáška bude následně zakončena krátkou prezentací národního plánu budování kvantové komunikační infrastruktury.      


Prof. Dr. Vladimír Bužek, D.Sc.

Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc. vystudoval Moskevskou státní univerzitu (magisterský i doktorský titul v roce 1982 a 1985). Jeho výzkum byl zaměřen na teoretickou kvantovou optiku a kvantové informační vědy a technologie. Je autorem a spoluautorem více než 230 výzkumných prací a 15 kapitol v různých monografiích a knihách. Zastával akademické a hostující pozice v mnoha institucích, včetně londýnské Imperial College, National University of Ireland v irském Maynoothu, německé University of Ulm, japonské SOKEN, australské University of Queensland, korejské Sogang University, INAOE v Mexiku, Pontificia Universidad Católica de Chile atd. V průběhu let působil v různých národních a mezinárodních poradenských, redakčních a vědeckých radách. Od roku 2019 je členem Strategického poradního výboru evropské Quantum Flagship (dlouhodobá iniciativa EU v oblasti výzkumu a inovací s rozpočtem okolo 1 miliardy EUR) a expertem pro radu EuroQCI (Evropské Kvantové Komunikační Infrastruktuře). V současné době vede budování kvantové komunikační infrastruktury na Slovensku.


Vytisknout