Tomáš Rosa

Image

Matematická epidemiologie v bezpečnostní analýze

Lze ukázat, že každá infekční nemoc má svůj vnitřní "epidemický kód", který na pozadí náhodných fluktuací neúprosně řídí mechanizmus jejího šíření. Konkrétní podoba tohoto kódu se odvíjí od použitého matematického modelu. V přednášce spolu projdeme typický epidemický kód vyjádřený jednoduchou soustavou diferenciálních rovnic. Ten se velmi hodí právě pro účely strategické bezpečnostní analýzy. Nám poslouží k vysvětlení hlavních kvalitativních aspektů šíření infekcí, jako je úloha základního a efektivního reprodukčního čísla, kolektivní imunita versus vakcinace a opatření typu lockdown. Projdeme si také nemedicínské zákroky obecně, význam ekvilibria, fenomén bifurkace a důsledky vzniku endemie.

Získané znalosti lze uplatnit v široké škále bezpečnostních, finančních či obecně datových analýz. Přitom nemusíme mít nutně ambice zasahovat do řízení států v době konkrétní pandemie. Podobně jako další přírodní události, ani epidemie ze světa jen tak nezmizí. Analogicky jako v předpovědi počasí nemusíme nutně usilovat o zásadní změnu, nicméně i tak je velmi užitečné umět včas odhadnout, jak bude.


Tomáš Rosa

Tomáš je doktorem v oboru matematické kryptologie s Cenou rektora ČVUT za rok 2004, studoval na FEL ČVUT a MFF UK v Praze. Rozvíjí matematické modelování coby klíč k informacím uloženým v datových záznamech pozorovatelných veličin mnoha druhů. Přirozenou aplikací tohoto přístupu je kryptoanalýza pomocí postranních a skrytých kanálů, kde dosáhl uznávaných výsledků. Jeho práce pomohla zlepšit řadu celosvětových standardů: PGP, TLS, platební schéma EMV, Bluetooth a GNSS. Tomáš je hlavním kryptologem kompetenčního centra skupiny Raiffeisen Bank International.


Vytisknout