Rene Rinderman

Image

Role IT Security v organizaci – trendy

Jak se mění role kybernetické bezpečnosti v období změn probíhajících na evropském trhu v sektoru energetiky a veřejných služeb? Jakým způsobem mohou být řešeny zodpovědnosti napříč hranicemi při uvážení lokálních a skupinových požadavků a nezbytné transparentnosti na skupinová rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti? Jak kybernetická bezpečnost podporuje technologické změny, využívání cloudových služeb, potřeb digitalizace, stejně tak jako sbližování IT a OT? Jak může kybernetická bezpečnost nejlépe a nejbezpečněji podporovat podnikatelskou strategii?
Všechny tyto otázky budou prezentovány na konkrétních příkladech ze společnosti E.ON SE - soukromě vlastněný mezinárodní dodavatel energií se sídlem v německém Essenu s širokou působností v Evropě. Společnost má více než 70 000 zaměstnanců, orientuje se na zákaznická řešení a provoz energetické distribuční sítě a pracuje se zákazníky a partnery na zavedení proměny energetického sytému v Evropě.


René Rinderman

René ukončil univerzitní studium Obchodní ekonomie v Göttingenu, s hlavním zaměřením na Obchodní informační systémy.
Před nástupem do skupiny E.ON pracoval René jako konzultant ve Švýcarsku. Do společnosti E.ON nastoupil v roce 2000, kde pracoval na pozici konzultanta, než se stal vedoucím oddělení “Marketing & Sales Back office” v Německu.
V roce 2008 byl René jmenován jednatelem společnosti E.ON IS Netherlands B.V. v Rotterdamu.
V roce 2010 převzal roli Program Manager pro “Outsourcing infrastruktury“ pro skupinu E.ON.
V roce 2015 začal vykovávat pozice “IT Security Officer” ve společnosti E.ON a “IT Security Manager” ve společnosti E.ON Business Services.
Od roku 2017 zastává pozici “Chief Information Security Officer” ve skupině E.ON.


Vytisknout