Ondřej Šrámek

Image

Ransomware útoky - nové výzvy

Prezentace se zaměřuje na ransomware útoky v letošním roce. Ukazuje vybrané aspekty  a výzvy, kterým zasažení čelí. Neopomíjí ani prevenci proti těmto útokům.

Ondřej Šrámek

po absolvování Fakulty informatiky Masarykovy univerzity nastoupil jako odborník na kybernetickou bezpečnost do Národního centra

kybernetické bezpečnosti při NBÚ. Následně působil jako vedoucí skupiny, později vedoucí oddělení Analýzy síťového provozu NCKB až do svého odchodu z úřadu. V září 2018 nastoupil jako Security Analyst do společnosti Oracle kde měl na starost vývoj nových detekcí se zaměřením na cloudové prostředí. Od dubna 2021 pracuje v PwC jako Security Analyst, kde se zabývá převážně Incident Response a forenzní analýzou.

Od roku 2014 se pravidelně účastní kybernetických cvičení, zejména Locked Shields. Je členem aktivní zálohy AČR (VeKySIO) a od roku 2018 dělá lektora kurzu bezpečnosti v neziskové organizaci Czechitas.


Vytisknout