Marek Zeman

Image

Inovatívne prístupy ku vzdelávaniu kybernetickej bezpečnosti v komerčnej firme sú nevyhnutnosťou

Vzdelávanie v informačnej bezpečnosti je dlhodobá téma. S obľubou je táto téma opakovaná na rôznych fórach s rozličnými prístupmi. Tento článok zhrnie prístupy ku vzdelávaniu informačnej bezpečnosti, ktoré sú v súčasnosti používané. Predstaví priestor nových prístupov vzdelávania. Akokoľvek moderné vzdelávanie bude, veľmi dôležité je aj udržanie stabilného povedomia. Predstavíme vám niektoré princípy, ktoré sú používané v praxi a aj jednotlivé prístupy a ich vplyv na bezpečnostné povedomie. Vysvetlíme vám špeciálny prístup k zamestnancom. Zamestnanci sa stávajú špeciálnou informovanou silou, ktorá vie kedykoľvek fundovane pomôcť klientom. Na konci článku si predstavíme aktivity, ktoré prinášajú zvyšovanie povedomia informačnej bezpečnosti u klientov.

Marek Zeman

Marek má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.


Vytisknout