Antonín Hlavinka

Image
Největší hrozby pro české nemocnice a sladění nemocnice se ZKB

Nejen české zdravotnictví čelí kontinuálně kybernetickým hrozbám, ovšem v době Covid pandemie jsou útoky obzvláště na české zdravotnictví výrazně častější a zákeřnější. Rád bych vás provedl aktuální situací ve velkých českých nemocnicích, které v nedávné době procházely zavádění ISMS v rámci sladění se Zákonem o kybernetické bezpečnosti. Ukážeme si největší problémy a relativně překvapivé zjištění po prvním auditu Národním ústavem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nastíníme si strategii pro přesvědčení vedení nemocnic, aby brali zavedení KB opravdu vážně a soustředili se na důležité body při zavádění ISMS a nakonec se podíváme na návrh vhodné politiky při jednání s dodavateli systémů a zařízení pro zdravotnictví.


Antonín Hlavinka

Ing. Antonín Hlavinka: náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde je zároveň koordinátorem ICT Národního telemedicínského centra (NTMC). NTMC je od roku 2019 kompetenčním centrem Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu. Má na starosti kompletní zavedení e-Health systému Olomouckého kraje, včetně portálu pro pacienty a praktické lékaře. V e-Health systému se mají propojit všechna zdravotnická zařízení Olomouckého kraje, následně se propojení rozšíří na ostatní významné fakultní a krajské nemocnice. Je součástí úzké skupiny pro inovace ve zdravotnictví „zdravé IT“, sloužící jako poradní orgán ministra zdravotnictví.


Vytisknout