Steve Purser

Image

Steve Purser se narodil ve Velké Británii, studoval na Univerzitě v Bristolu a Univerzitě ve východní Anglii, kde získal bakalářský titul v oboru chemie a doktorát z chemické fyziky. Profesní kariéru zahájil v roce 1985 v oboru softwarového rozvoje, později se věnoval projektovému managementu a konzultantství. V letech 1993 – 2008 působil na pozici vedoucího informační bezpečnosti v řadě finančních institucí. V prosinci 2008 se připojil k týmu v ENISA a v současnosti je zodpovědný za všechny provozní aktivity Agentury.

Steve Purser je členem několika řídících a poradních výborů, včetně významného řídícího výboru CERT EU a též programového výboru EU Cyber Crime Center. V oblasti standard zastupuje ENISA v pracovní skupině k ISO SC 27. V pozici šéfa operací pravidelně zastupuje ENISA na mezinárodních konferencích k informační bezpečnosti.

Je spoluzakladatelem „Club de Securité des Systèmes Informatiques au Luxembourg“ (CLUSSIL) a pravidelně přispívá do odborného tisku. Je autorem „A Practical Guide to Managing Information Security“ (Artech House, 2004). „Mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti“ s názvem „ politika EU v oblasti kybernetické bezpečnosti: současný stav & budoucí výzvy“

Zahrne následující témata:

- Počátky současné strategie EU v oblasti kybernetické bezpečnosti
- Ochrana kritické informační infrastruktury & politika odolnosti
- Ochrana dat, soukromí & GDPR
- Důležitost Zákona o kybernetické bezpečnosti
- Konsolidace současných strategických iniciativ
- Co chybí?
– Budoucí výzvy


Vytisknout