Miroslav Uřičař

Image

působí v LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. a jako jednatel společnosti LEGALITÉ Data Protection Services s.r.o. se zaměřením na datovou a informační bezpečnost. 

Ve své praxi se specializuje zejména na regulační problematiku elektronických komunikací a dalších síťových odvětví, ochranu soukromí, compliance, právo informačních a komunikačních technologií a sporná řízení soudní a rozhodčí. Čerpá přitom ze svých praktických zkušeností a znalostí sektoru elektronických komunikací a oblastí souvisejících (TV vysílání, regulace platebního styku a další) a také ze svého 18-tiletého působení v manažerských pozicích u předního poskytovatele služeb elektronických komunikací, společnosti T-Mobile Czech Republic, kde byl jako General Counsel zodpovědný za útvary práva, regulace, vnějších vztahů, firemní bezpečnosti a compliance; v letech 2007 – 2016 byl členem představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. 

Dále je členem komise pro veřejné právo – správní právo Legislativní rady Vlády ČR, členem rozkladové komise ERÚ a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, členem Editorial Board International In-house Counsel Journal, spolupracujícím právním expertem odborného čtvrtletníku o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů Data Security Management a také členem Výkonné rady Českého výboru pro UNICEF. 


Vytisknout