Výzva k nabídce příspěvků pro XXI. ročníkI S2 2020

27. –28. května 2020, Praha

Všeobecné informace

IS2 (Information Security Summit) je prestižní mezinárodní konference o kyberbezpečnosti. XXI. ročník IS2 nese název„Kyberprostor vnašem životě ... hrozby a rozmazané hranice“ a bude se konat ve dnech 27. –28. května 2020 v Praze. Konference je určena především manažerům z oblastí ICT a bezpečnosti ICT.

Instrukce

Pro dvacátý prvníročník IS2 jsou vítány návrhy příspěvků především k následujícím tématům:
 • Umělá inteligence a bezpečnost
 • Cloud security
 • Zabezpečení služeb v cloudu (CASB, federované identity, Conditional Access, ..)
 • Hrozby v hybridním cloudu
 • DevOps a SecOps
 • Blockchain
 • Moderní Security Operations & Compliance
 • Cyber Threats Inteligence
 • APT (Advanced Persistent Threats)
 • Ransomware, Malware, Spyware, 0 -day zranitelnosti ... nové trendy
 • Vývoj v oblasti bezpečných protokolů (DNSSec, SPF/DKIM, atd. )
 • Důvěryhodné platformy a jak mohou pomoci (Turris.cz, Fenix, atd)
 • Od ochrany perimetru k ochraně koncových stanic (EDR, AI, ...)
 • Kyberbezpečnost součástí řízení rizik
 • Role bezpečnosti v organizaci – vývoj a trendy
 • Digitalizace, shromažďování a vytěžování dat versus bezpečnost a soulad s legislativou
 • Praktické přínosy bankovní identity
 • Zabezpečení průmyslových systémů (SCADA)
 • Zabezpečení Internetu věcí (IoT)
 • eHealth –bezpečnostní výzvy zdravotnictví
 • Kyberbezpečnost z pohledu důvěry v dodavatelských vztazích (5G, Huawei, ...)
 • Ochrana Kritické Infrastruktury
 • „Deepfake“, padělání identity, ...
 • Povědomí kyberbezpečnosti v práci a v soukromí
 • Chování a hygiena v kyberprostoru
 • Informace a dezinformace –práce s nimi
 • Ochrana soukromí před globálními hráči (alá GAAFA a další)
 • ePrivacy
 • GDPR pochybení a kauzy
 • Regulace v internetu (filtrování obsahu, ...)
 • Darkweb a kam se posouvá
 • Cyberwar – vojenské a politické cíle
 • Mezinárodní spolupráce v kyberbezpečnosti
 • Kyberbezpečnost z pohledu EU
 • OSN inciativy v oblasti Kyberbezpečnosti
Návrhy příspěvků ve formě rozšířeného abstraktu (doporučená délka je přibližně 2000 znaků) společně se stručným odborným životopisem, e-mailovou adresou autora a telefonním spojením posílejte na jednu z níže uvedených adres nejpozději do 29.listopadu 2019. Nabídky v elektronické podobě zasílejte ve formátu DOC, RTF, PDF, nebo ASCII. Příspěvky musí respektovat cílovou skupinu účastníků konference, musí se jednat o příspěvky původní a nezávislé.

Výsledky vyhodnocení abstraktů budou autorům oznámeny do 17. prosince 2019. Návrhy vybraných příspěvků (příspěvky v textové podobě o rozsahu přibližně 7000 znaků) zasílejte programovému výboru do 31. ledna 2020 ke konečnému zhodnocení, jehož výsledek bude autorům oznámen do 21. února2020. Do programu konference, ve kterém převažují zvané příspěvky předních odborníků z celého světa, bude vybrán jen omezený počet nejlepších příspěvků. Finální verze příspěvkůdo sborníku musí být programovému výboru k dispozici do 24. dubna 2020 v českém nebo anglickém jazyce. IS2 je mezinárodní nezávislá konference a příspěvky jsou prezentovány výlučně v jednotné šabloně konference, termín pro odevzdání prezentace je do 20. května 2020. Pokud nebudou vyžadované materiály zaslány dle výše uvedených termínů, přednáška může být odmítnuta.

Adresy pro nabídky

lukas.klastersky@gmail.com
tate@tate.cz

do předmětu prosím uveďte: „IS22020-Odpověď CFP“